3 tips til affaldssortering i virksomheden 

Affaldssortering er blevet det nye sort. Vi er blevet meget bedre til at sortere vores affald generelt. Men vi kan blive endnu bedre. Og vi kan tage det med på arbejdet også. Det er nødvendigt for at nedbringe mængden af affald, der ender i brændbart. Men det er heldigvis ikke så svært. Vi giver dig nogle tips til, hvordan I kommer i gang med affaldssortering. 

Virksomheder bliver i højere og højere grad pålagt at affaldssortere. Dette er også en stærk nødvendighed for at få genanvendt så meget som muligt.

Men hvordan kommer I i gang? Det guider vi dig til her.

1. Få et overblik over mængden af affaldet

I alt for mange år har vi smidt affaldet i den samme pose. Men det er ikke særligt hensigtsmæssigt. Skræddersyede løsninger er at foretrække, så affaldet bliver sorteret korrekt og kan genanvendes til emballage og andre formål. Måske I har mange små affaldskurve til at stå rundt omkring under borde? Det skaber et stort spild, da alt affald bliver smidt heri og dermed blandet sammen.

Det er så at sige spild, fordi det bliver brændt af og dermed ikke kan gøre gavn igen. Men det er også spild, fordi poserne sjældent bliver fyldt helt op. Det er også spild af plads i affaldscontainerne, fordi de mange små poser hurtigt fylder containeren med luft.

Det giver derfor god mening at få et overblik over, hvor der kan sættes ind henne med indendørs affaldssortering såvel som udendørs affaldssortering, så det også er nemt at komme af med affaldet, når det er sorteret.

2. Brug farver eller grafik

Når der er dannet et overblik, skal der tænkes i farver og grafik. For det skal være nemt at se, hvor affaldet skal smides hen. Det kan være beholdere med mærkater eller afmærkning, ligesom det også kan være farvekodet. Der må helst ikke være nogle misforståelser i sorteringen, da det giver forvirring. Jo mere tydeligt, det er, hvor affaldet skal hen, jo hurtigere bliver det en vane for alle i virksomheden at sortere affaldet.

3. Placer affaldssorteringen strategisk

Hvis affaldssorteringen skal fungere i praksis, er det vigtigt at placere stativerne eller beholderne strategisk. Papir skal gerne sorteres ved kopimaskinen. Madaffald skal gøres i køkkenet eller kantinen. Placer også gerne affaldsstativer og beholdere væk fra skrivebordene, så det ikke bliver fristende at smide noget i, der ikke hører til. Derudover er det en god og aktiv måde at sørge for, at medarbejderne får noget bevægelse ind i arbejdsdagen.

Der går ikke længe, før det bliver rene vaner at komme i gang med affaldssortering. Det kan også sagtens ske, at det er nødvendigt at rykke rundt på beholderne – men det finder I ud af, efterhånden som I får det implementeret.

Hvorfor affaldssortere?

Én ting er, at det er godt og nødvendigt for miljøet. Noget andet er, at virksomheder ligesom private hjem er pålagt at skulle affaldssortere. I 2021 skal affaldet desuden sorteres i ni fraktioner: mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Jo bedre vi er til det alle sammen, jo mere bliver der genanvendt, hvilket kommer os alle sammen til gavn – også fremtidige generationer.

Der kan altid sorteres mere. Så har I andet affald, der giver mening at sortere, er det bare med at sætte i gang.

Ellers kan det også være en god ide at overveje at benytte mere miljøvenlige produkter i virksomheden. Dette kan være genanvendt papir, bioposer og andet, som er mindre belastende at producere.