Støt de bæredygtige webshops for en grønnere hverdag

Danmark har fuldt fokus på bæredygtighed, og de webshops, som sælger bæredygtige produkter og generelt har omtanke for klimaet, har fordele i forhold til konkurrenterne. Se her, hvorfor du bør støtte de bæredygtige webshops.

Der findes masser af webshops i Danmark, som gør en indsats, når det kommer til at passe på klimaet. Generelt er en webshop ikke den mest klimavenlige løsning, hvis man ser på de mange omkostninger levering har for det samlede CO2-aftryk, vores forbrug sætter.

Derfor kan det betale sig at handle hos de webshops, som rent faktisk gør noget for at mindske CO2-udledningen – enten ved at sælge produkter fra bæredygtige brands, at vælge bæredygtig emballage eller noget helt tredje, som gør en forskel på den lange bane.

Vælg webshops, der sælger bæredygtige produkter

Noget af det vigtigste, når du vil nedsætte dit CO2-aftryk, er at vælge bæredygtige produkter, som kommer fra brands, der gør noget for at mindske CO2-udledningen. Et eksempel på en sådan webshop er Birkk.dk, som sælger bæredygtige produkter.

Når du handler hos en webshop, som har truffet et valg om udelukkende at sælge bæredygtige produkter, er du med til at gøre en forskel. Det skyldes naturligvis, at du giver dem en konkurrencemæssig fordel ved at vælge dem frem for konkurrenterne, som ikke fører lige så bæredygtige produkter.

Du gør en forskel ved at fravælge

Du gør en forskel, fordi de webshops og forretninger, som generelt ikke gør noget for at støtte klimabevægelsen, kommer bagud i forhold til de konkurrenter, der gør, når du vælger dem i stedet. De er altså nødt til at indrette sig efter forbrugsmønsteret, hvis de vil have en chance for at overleve på længere sigt.

Det betyder altså, at du både får bæredygtige produkter, og du samtidig er med til at gøre en afgørende forskel, når du fravælger de webshops, som ikke har omtanke for klimaet. Det gør sig gældende, uanset om de klimavenlige webshops har valgt at forhandle bæredygtige produkter eller bruge miljøvenlig emballage – eller en kombination af begge dele.

Bæredygtige produkter holder ofte længer

Selvom et produkt er bærdygtigt, er det ikke ensbetydende med, at det ikke kan være moderne og tidssvarende. I mange tilfælde vil et produkt, som er produceret af bæredygtige materialer, holde længere, hvorfor det vil spæde endnu mere til på klimakontoen, da du ikke skal købe nyt lige så ofte.

Det er naturligvis ikke udelukkende i dine forbrugsvaner, du skal tænke på klimaet. Du kan gøre meget for at leve mere bæredygtigt, og generelt bør du fokusere på at spise mindre kød, tage kortere bade, cyklen frem for bilen og en lang række andre initiativer, som på sigt vil være med til at sænke det samlede CO2-aftryk, så vi kan beholde jordkloden, som vi kender den.